Hver kveld med Poplabbet er unik og med 100% publikumsintegrasjon. De fire medlemmene har lang fartstid i bransjen innenfor verdensturnéer,
Wallmans og improvisasjonsteater m.m.
Kvartetten består av:
Pelle Arhio: keyboards og sang
Robert van der Zwan: gitar og sang
Andreas Björkman: gitar og sang
Tom Söderblom: trommer og sang

GRUNNPAKKE
4 artister/musikere
OBS! Poplabbet utgår fra Stockholm. Transport, kost og losji tilkommer.
Det tilkommer også tekniker og teknikk.

TILLEGG
2 kvinnelige artister